Phương án Sắp xếp, sáp nhập thôn (Xóm) trên địa abnf xã Trung Thành, giai đoạn 2021 - 2022
Số ký hiệu văn bản 187/PA-UBND
Ngày ban hành 06/09/2021
Ngày hiệu lực 06/09/2021
Trích yếu nội dung Phương án Sắp xếp, sáp nhập thôn (Xóm) trên địa abnf xã Trung Thành, giai đoạn 2021 - 2022
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn hóa
Người ký duyệt Chủ tịch Nguyễn Phú Long
Tài liệu đính kèm Phương án sáp nhập thôn 2021.pdf
Cơ quan chủ quản: UBND XÃ TRUNG THÀNH
Địa chỉ : UBND Xã Trung Thành - huyện Vụ Bản - tỉnh Nam Định
Email: xatrungthanh.vbn@namdinh.gov.vn