image banner
Phụ lục danh mục quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, UBND cấp xã
Số ký hiệu văn bản Kèm theo QĐ số 1308/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/07/2022
Ngày hiệu lực 25/07/2022
Trích yếu nội dung Phụ lục danh mục quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, UBND cấp xã
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Địa chính - Môi trường
Người ký duyệt Chủ tịch Phạm Đình Nghị
Tài liệu đính kèm 2NDQTDD2072022.pdf
Cơ quan chủ quản: UBND XÃ TRUNG THÀNH
Địa chỉ : UBND Xã Trung Thành - huyện Vụ Bản - tỉnh Nam Định
Email: xatrungthanh.vbn@namdinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang