Tổng số: 64
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
407/QĐ-UBND 06/07/2023 Quyết định về việc kiện toàn tổ công tác giúp việc cho ban chỉ đạo chuyển đổi số xã Trung Thành
Lượt xem: 60
Tải về
389/QĐ-UBND 04/07/2023 Kiện toàn Ban chỉ đạo chuyển đổi số xã Trung Thành năm 2023
Lượt xem: 56
Tải về
390/QĐ-UBND 04/07/2023 Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo CĐS xã Trung Thành năm 2023
Lượt xem: 57
Tải về
391/QĐ-UBND 04/07/2023 Quyết định kiện toàn tổ công nghệ số tại các cộng đồng thôn xóm năm 2023
Lượt xem: 72
Tải về
392/QĐ-UBND 04/07/2023 Quyết định kiện toàn nhóm quản lý điều hành chuyển đổi số xã Trung Thành năm 2023
Lượt xem: 74
Tải về
991/QĐ-UBND 17/05/2023 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực ngƣời có công thuộc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, UBND cấp xã
Lượt xem: 71
Tải về
191/QĐ-UBND 26/04/2023 Về việc kiện toàn BCĐ phòng chống dịch bệnh Covi - 19 xã Trung Thành năm 2023
Lượt xem: 82
Tải về
192/QĐ-UBND 26/04/2023 Về việc kiện toàn tổ giám sát tình hình dịch bệnh Covid - 19 tại các thôn xóm trên địa bàn xã Trung Thành năm 2023
Lượt xem: 79
Tải về
720/QĐ-UBND 13/04/2023 Quyết định Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, bãi bỏ trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã
Lượt xem: 75
Tải về
600/QĐ-UBND 28/03/2023 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
Lượt xem: 72
Tải về
1234567
Cơ quan chủ quản: UBND XÃ TRUNG THÀNH
Địa chỉ : UBND Xã Trung Thành - huyện Vụ Bản - tỉnh Nam Định
Email: xatrungthanh.vbn@namdinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang