Tổng số: 14
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
646/TB-UBND 17/10/2023 Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã Trung Thành 9 tháng đầu năm 2023
Lượt xem: 12
Tải về
437/TB-UBND 17/07/2023 Công khai tình hình thực hiện dự toán ngấn sách xã Trung Thành 6 tháng đầu năm 2023
Lượt xem: 11
Tải về
184/TB-UBND 24/04/2023 Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã Trung Thành Quý 1 năm 2023
Lượt xem: 9
Tải về
16/QĐ-UBND 09/01/2023 Về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ
Lượt xem: 6
Tải về
15/QĐ-QBND 09/01/2023 Về việc ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của UBND xã Trung Thành năm 2023
Lượt xem: 5
Tải về
75/QĐ-UBND 28/12/2022 Về việc công bố công khai dự toán và phương án phân bổ dự toán thu-chi ngân sách năm 2023 xã Trung Thành
Lượt xem: 8
Tải về
76/QĐ-UBND 28/12/2022 Về việc công khai danh mục các dự án đầu tư công và phân bổ nguồn vốn đầu tư công cho các dự án trên địa bàn xã Trung Thành năm 2023
Lượt xem: 8
Tải về
32/TB-UBND 31/08/2022 Thông báo về việc công khai kết quả lựa chọn các nhà thầu 6 tháng đầu năm 2022
Lượt xem: 93
Tải về
29/TB-UBND 26/07/2022 Công khai tình hình thực hiện sự toán ngân sách xã Trung Thành 6 tháng đầu năm 2022
Lượt xem: 79
Tải về
51/QĐ-UBND 20/07/2022 Quyết định về việc công bố công khai Quyết toán ngân sách xã Trung Thành năm 2022
Lượt xem: 96
Tải về
12
Cơ quan chủ quản: UBND XÃ TRUNG THÀNH
Địa chỉ : UBND Xã Trung Thành - huyện Vụ Bản - tỉnh Nam Định
Email: xatrungthanh.vbn@namdinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang