Tổng số: 142
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
646/TB-UBND 17/10/2023 Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã Trung Thành 9 tháng đầu năm 2023
Lượt xem: 11
Tải về
437/TB-UBND 17/07/2023 Công khai tình hình thực hiện dự toán ngấn sách xã Trung Thành 6 tháng đầu năm 2023
Lượt xem: 11
Tải về
01/QC-BCĐ 06/07/2023 Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Chuyển đổi số xã Trung Thành năm 2023
Lượt xem: 47
Tải về
407/QĐ-UBND 06/07/2023 Quyết định về việc kiện toàn tổ công tác giúp việc cho ban chỉ đạo chuyển đổi số xã Trung Thành
Lượt xem: 37
Tải về
389/QĐ-UBND 04/07/2023 Kiện toàn Ban chỉ đạo chuyển đổi số xã Trung Thành năm 2023
Lượt xem: 33
Tải về
390/QĐ-UBND 04/07/2023 Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo CĐS xã Trung Thành năm 2023
Lượt xem: 35
Tải về
391/QĐ-UBND 04/07/2023 Quyết định kiện toàn tổ công nghệ số tại các cộng đồng thôn xóm năm 2023
Lượt xem: 47
Tải về
392/QĐ-UBND 04/07/2023 Quyết định kiện toàn nhóm quản lý điều hành chuyển đổi số xã Trung Thành năm 2023
Lượt xem: 54
Tải về
393/KH-UBND 04/07/2023 Kế hoạch hoạt động chuyển đổi số xã Trung Thành năm 2023
Lượt xem: 36
Tải về
991/QĐ-UBND 17/05/2023 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực ngƣời có công thuộc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, UBND cấp xã
Lượt xem: 48
Tải về
12345678910...
Cơ quan chủ quản: UBND XÃ TRUNG THÀNH
Địa chỉ : UBND Xã Trung Thành - huyện Vụ Bản - tỉnh Nam Định
Email: xatrungthanh.vbn@namdinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang