image banner
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Ðảng ủy – HĐND - UBND xã Trung Thành trang trọng tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu Cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và đại biểu Nhân dân trong xã năm 2023
Lượt xem: 151

Trong những năm qua Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân xã Trung Thành đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn; huy động các nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội. Kinh tế - xã hội của xã không ngừng phát triển. Các giá trị truyền thống văn hóa, lịch sử tốt đẹp của quê hương tiếp tục được phát huy. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong xã luôn đoàn kết, đồng thuận. Việc thực hiện dân chủ ở cơ sở được tăng cường. Năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với các nhiệm vụ chính trị được nâng lên. Nhân dân trong xã tin tưởng, tích cực thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chương trình xây dựng Nông thôn mới Nâng cao, Nông thôn mới Kiểu mẫu đã và đang tạo ra nhiều diện mạo mới, đưa Trung Thành ngày càng phát triển bền vững.

Thực hiện Quyết định số 218-QÐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) “Quy định vê viêc MTTQ VN, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”;

Thực hiện Kế hoạch số 35-KH/HU, ngày 30/3/2023 của Ban Thường vụ Huyện Ủy Vụ Bản về việc Tô chức Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân trên địa bàn huyện năm 2023;

Thực hiện Chương trình công tác năm 2023 của Đảng ủy xã Trung Thành.

Sáng ngày 25/7/2023, Ðảng ủy – HĐND - UBND xã Trung Thành trang trọng tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu Cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và đại biểu Nhân dân trong xã năm 2023.

Về dự hội nghị đối thoại có các đại biểu:

Đại biểu huyện Vụ Bản có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; đại biểu Lãnh đạo Ban Dân vận, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội của huyên; Phóng viên Trung tâm VHTT&TT huyên.

Toàn cảnh Đại biểu về dự Hội nghị

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai

Đại biểu địa phương có các đại biểu:

- Đồng chí: Bùi Văn Kiên - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy 

- Đồng chí: Trần Văn Quân - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã

- Đồng chí: Nguyễn Phú Long - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã

Cùng các đồng chí trong BCH Đảng bộ; lãnh đạo Thường trực HĐND xã; lãnh đạo UBND xã; các đồng chí cán bộ, công chức xã; công an xã; các đồng chí Trưởng phó các ban ngành đoàn thể chính trị xã hội; Hội đồng quản trị HTX sản xuất nông nghiệp; các đồng chí Bí thư chi bộ, Trưởng thôn; Hiệu trưởng, hiệu phó các nhà trường; Trưởng các đoàn thể xã hội; Trưởng ban công tác mặt trận; Chi hội trưởng các đoàn thể các thôn xóm.

anh tin bai

Đồng chí Trần Văn Toán – Công chức Văn phòng thống kế xã thay mặt ban tổ chức Hội nghị thông qua quy chế Hội nghị đối thoại.

anh tin bai

Đồng chí: Bùi Văn Kiên - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khai mạc Hội nghị.

(Trích Bài phát biểu khai mạc)

Hội nghị đối thoại hôm nay có ý nghĩa rất lớn, giúp cho cấp ủy, chính quyền địa phương trực tiếp lắng nghe, tiếp thu thêm được nhiều ý kiến, kiến nghị, đề xuất cũng như tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân trong xã. Để từ đó đề ra các nhiệm vụ giải pháp, kịp thời giải quyết những đề xuất, kiến nghị của Nhân dân; góp phần tăng cường, củng cố, tạo đồng thuận cao giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân; phát huy tốt hơn nữa vai trò của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Trực tiếp chủ trì hội nghị đối thoại, lắng nghe các ý kiến của các đại biểu là đồng chí Bí thư Đảng ủy; đồng chí Chủ tịch HĐND; đồng chí Chủ tịch UBND xã; các đồng chí Thường vụ Đảng ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã, các đồng chí là công chức chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân xã.

Thời gian làm việc của hội nghị trong một buổi sáng với nội dung: Mời các đại biểu đặt câu hỏi. Sau đó chủ trì Hội nghị sẽ trực tiếp trả lời hoặc phân công cán bộ phụ trách lĩnh vực trả lời. Sau trả lời nếu đại biểu thấy cần làm rõ thêm thì tiếp tục đặt câu hỏi. Những nội dung còn vướng mắc, khó khăn chưa thể giải đáp, giải quyết ngay, Đảng ủy, HĐND, UBND xã sẽ tiếp thu để làm rõ thêm và tiếp tục chỉ đạo xem xét, giải quyết.

Để hội nghị đạt kết quả cao, tôi đề nghị các đại biểu về dự phát huy dân chủ, đoàn kết, trao đổi với tinh thần cởi mở, thẳng thắn, xây dựng; tham gia nhiều ý kiến thiết thực, hiệu quả tập trung vào những vấn đề cụ thể, như: Xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị; phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Cấp ủy, chính quyền xã mong muốn được lắng nghe, tiếp thu nhiều ý kiến của các đại biểu để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của xã nhà năm 2023 và những năm tiếp theo.

anh tin bai

Đồng chí Bùi Duy Ngọc - Phó Chủ tịch UBND xã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023. Phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023.

Một số hình ảnh nổi bật trong quá trình đại biểu tham gia ý kiến trực tiếp tại Hội nghị đối thoại.

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai

Với tinh thần dân chủ, khách quan, thẳng thắn, cởi mở, hội nghị có 15 lượt ý kiến của các đại biểu dự hội nghị tham gia phát biểu. Trong đó: Công tác xây dựng Đảng có 5 lượt ý kiến; công tác HĐND có 02 lượt ý kiến; công tác các đoàn thể có 5 lượt ý kiến; công tác UBND có 03 lượt ý kiến. Cụ thể:

Có 12 lượt ý kiến đề cập tới nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị: Trách nhiệm của cấp ủy Đảng trong xắp xếp bố trí cán bộ, nhất là những khó khăn đối với cán bộ ở các thôn; việc bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới; việc quản lý rèn luyện đảng viên, cán bộ, công chức và thực thi nhiệm vụ; việc nâng cao chất lượng ban hành Nghị quyết và hiệu quả giám sát của Hội đồng Nhân dân, Thường trực Hội đồng Nhân dân, các Ban Hội đồng Nhân dân và hoạt động của các đại biểu HĐND xã; việc đổi mới nội dung phương thức tập hợp và nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ, các đoàn thể nhân dân…;

anh tin bai

Đồng chí: Bùi Văn Kiên - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy tiếp thu và trả lời các ý kiến liên quan đến công tác xây dựng Đảng tại địa phương

anh tin bai

 Đồng chí: Trần Văn Quân - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã thay mặt các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy – Thường trực HĐND xã tiếp thu và trả lời các ý kiến liên quan đến công tác xây Đảng, công tác HĐND xã và công tác các đoàn thể chính trị xã hội tại địa phương.

Có 3 lượt ý kiến đề cập trên lĩnh vực công tác chính quyền: Các đại biểu đã giành nhiều thời gian ý kiến đề xuất, kiến nghị trong quản lý và thực hiện nhiệm vụ sản xuất nông nghiệp; việc xây dựng và huy động nguồn lực xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu; việc xây dựng cảnh quan; xây dựng đời sống văn hóa cơ sở; việc tổ chức việc tang, đám giỗ theo NSVH; công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, đặc biệt là việc thực hiện Đề án thu gom, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình; công tác giao thông thủy lợi; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp; công tác đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo an toàn giao thông…

anh tin bai

 Đồng chí: Nguyễn Phú Long - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã tiếp thu và làm rõ các ý kiến lĩnh vực công tác chính quyền tại địa phương.

 Các ý kiến trực tiếp tại hội nghị đối thoại đã được các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND xã trả lời và làm rõ tại hội nghị, ý kiến vượt quá thẩm quyền của xã Chủ tọa Hội nghị đã nghiêm túc tiếp thu và báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét và giải quyết.

Sau ½ ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm cao, hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và đại biểu Nhân dân xã Trung Thành năm 2023 đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra và thành công tốt đẹp./.

T/h: Ngọc Hải (Ban VHTT - TT xã Trung Thành)

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Cơ quan chủ quản: UBND XÃ TRUNG THÀNH
Địa chỉ : UBND Xã Trung Thành - huyện Vụ Bản - tỉnh Nam Định
Email: xatrungthanh.vbn@namdinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang