image banner
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 28
  • Trong tuần: 740
  • Tất cả: 92357
Hội nghị học tập, quán triệt và tuyên truyền Chuyên đề năm 2023 về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Lượt xem: 225

Sáng ngày 21/4/2023 Ban Chấp hành Đảng bộ xã Trung Thành tổ chức hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt và tuyên truyền Chuyên đề năm 2023 về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh xây dựng văn hóa, con người Nam Định phát triển toàn diện.

Về dự hội nghị tại điểm cầu của xã có các đồng chí:

Đồng chí Bùi Văn Kiên – HUV – Bí thư Đảng ủy xã;

Đồng chí Trần Văn Quân – Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã;

Đồng chí Nguyễn Phú Long – phó Bí thư – Chủ tịch UBND xã;

Cùng các đồng chí Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND xã, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Huyện Ủy, UBND huyện, Sĩ quan cấp cao, các đồng chí trong ban chấp hành Đảng ủy xã, Bí thư các chi bộ; Trưởng, phó các ban ngành đoàn thể chính trị của xã. Cùng hơn 200 đảng viên trong toàn đảng bộ.

Toàn cảnh đại biểu về dự tại điểm cầu của xã Trung Thành

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc nhấn mạnh quan điểm của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người đối với sự nghiệp xây dựng đất nước. Đồng thời khẳng định việc xây dựng và phát triển văn hóa con người được cấp ủy chính quyền MTTQ, đoàn thể và nhân dân trong tỉnh quan tâm thực hiện. BCH Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về “Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định”, xây dựng Chương trình hành động về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Nam Định qua đó nhận thức, trách nhiệm của thế hệ hệ thống chính trị và nhân dân về xây dựng và phát triển văn hóa con người đã có nhiều chuyển biến tích cực. Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 về “Xây dựng văn hóa, con người Nam Định phát triển toàn diện” là chuyên đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Nam Định phát triển toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm Nghị quyết đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Tại hội nghị, Giáo sư, Tiến sĩ Phùng Hữu Phú, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận Trung ương đã truyền đạt chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về "Xây dựng văn hóa, con người Nam Định phát triển toàn diện" gồm 2 phần: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng nền văn hóa mới, con người mới xã hội chủ nghĩa; Đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng văn hóa, con người Nam Định phát triển toàn diện. Trong đó, đã đề cập đến tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về văn hóa và yêu cầu xây dựng nền văn hóa mới; về xây dựng con người mới; quan điểm của Đảng ta về xây dựng văn hóa, con người trong giai đoạn hiện nay; một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm về xây dựng văn hóa, con người Nam Định phát triển toàn diện. 

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Quốc Chỉnh nhấn mạnh, Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Nam Định phát triển toàn diện” là những lý luận cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò quan trọng của văn hóa, con người đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; đồng thời đã gợi mở những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm để xây dựng văn hóa, con người Nam Định phát triển toàn diện đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay. Để phát huy trách nhiệm, tinh thần cống hiến, nỗ lực trong xây dựng và phát triển văn hóa con người Nam Định, đồng chí đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng trong toàn tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc tổ chức học tập, quán triệt sâu rộng nội dung Chuyên đề năm 2023 đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân trong tỉnh sẽ thực hiện thành công Kết luận số 01 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh, quê hương Nam Định ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh.

Sau 1/2 ngày học tập, quán triệt chuyên đề năm 2023 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã thành công tốt đẹp./.

T/h: Ngọc Hải (Ban VHTT - TT xã Trung Thành)

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Cơ quan chủ quản: UBND XÃ TRUNG THÀNH
Địa chỉ : UBND Xã Trung Thành - huyện Vụ Bản - tỉnh Nam Định
Email: xatrungthanh.vbn@namdinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang