image banner
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 103
  • Trong tuần: 818
  • Tất cả: 40456
Sáng ngày 20/7/2021 HĐND xã Trung Thành khóa XXI tổ chức kỳ họp thứ hai, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Lượt xem: 50

Về dự Hội nghị tổng kết có các đại biểu:

Đại biểu ở huyện có: Ông: Phạm Ngọc Chi – Thường vụ huyện ủy – Phó chủ tịch UBND; Ông: Phạm Quốc Hưng – Thường vụ HU – Trưởng Ban Tổ chức – Nội vụ huyện; Ông: Nguyễn Văn Quỳnh – Đại biểu HĐND huyện ứng cử tại đơn vị bầu cử số 4 xã Trung Thành và Hợp Hưng.

Đại biểu ở xã có:

Ông: Bùi Văn Kiên – HUV – Bí thư Đảng bộ xã – Chủ tịch UBBC xã;

Ông: Trần Văn Quân - Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã – Chủ tịch HĐND xã;

Ông: Nguyễn Phú Long – Phó bí thư - Chủ tịch UBND xã

Cùng các đồng chí trong BCH Đảng bộ, các đồng chí cán bộ, công chức, các vị đại biểu khách mời. Các Ông bà là Bí thư, Trưởng thôn, và các ông bà là đại biểu HĐND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Toàn cảnh đại biểu về dự kỳ họp

Ông: Trần Văn Quân - Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã – Chủ tịch HĐND xã khai mạc kỳ họp.

Tại bài phát biểu khai mạc kỳ họp thứ hai HĐND xã Trung Thành khóa XXI, nhiệm kỳ 2021- 2026 Ông: Trần Văn Quân - Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã – Chủ tịch HĐND xã Thay mặt Chủ tọa kỳ họp đề nghị các vị đại biểu HĐND xã cùng các vị khách mời tập trung nghiên cứu, đánh giá những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm vừa qua và thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, tồn tại, yếu kém; xác định nguyên nhân khách quan, chủ quan, đề ra mục tiêu, các chỉ tiêu và các giải pháp hữu hiệu tập trung quyết liệt thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm và của cả năm 2021.

Ông: Vũ Văn Toản – Thường vụ Đảng ủy – Phó chủ tịch UBND xã. Thay mặt UBND xã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng được UBND xã và các ban, ngành chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc theo Nghị quyết của Đảng bộ, Nghị quyết của HĐND xã đề ra trong năm 2021. 

Chỉ đạo sản xuất vụ xuân đúng tiến độ; tổ chức Tết Nguyên đán Tân Sửu năm  2021 đảm bảo vui tươi, phấn khởi, an toàn; giao quân đảm bảo đủ số lượng, chất lượng, an toàn, đúng luật; phối hợp và làm tốt trong việc phòng chống đại dịch Covid 19.

Thực hiện kịp thời, đầy đủ chế độ, chính sách của nhà nước đối với các đối tượng chính sách, đối tượng xã hội.

Sản xuất nông nghiệp, kinh doanh dịch vụ tiếp tục được giữ vững và phát triển. Hoạt động của hội đồng quản trị HTX NN, Ban Nông nghiệp xã được tăng cường, kinh tế hộ tiếp tục được phát triển.

Các hoạt động văn hóa, y tế, giáo dục tiếp tục có bước chuyển biến. Công tác phòng chống dịch, công tác vệ sinh môi trường được chỉ đạo kiên quyết, triệt để. Quyền làm chủ của nhân dân được phát huy, thực hiện tốt Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở.

Các phong trào thi đua trong nhân dân tiếp tục được đẩy mạnh góp phần thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ phát triển KT-XH, giữ gìn ANCT-TTATXH ở địa phương.

Trong báo cáo UBND xã cũng đã chỉ ra được một số tồn tại và nguyên nhân:

Việc thực hiện đề án tích tụ ruộng đất và đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp còn chậm, vẫn còn tình trạng bỏ ruộng không canh tác.

Số vụ vi phạm pháp luật tuy có giảm  nhưng tình trạng nghiện hút, cờ bạc, số đề vẫn còn diễn biến phức tạp.

Công tác đảm bảo vệ sinh môi trường còn hạn chế, vẫn còn tình trạng vất rác thải ra nơi công cộng, việc duy trì ngày vệ sinh hàng tháng ở một số cơ sở chưa thường xuyên.

   

Ông: Nguyễn Phú Đông – Đảng ủy viên – Phó chủ tịch HĐND xã thay mặt HĐND xã báo cáo kết quả hoạt động của HĐND xã từ sau bầu cử đến nay; trình bày phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Trong 6 tháng đầu năm 2021 dưới sự lãnh đạo của huyện ủy, HĐND, UBND huyện sự lãnh đạo trực tiếp của Ban chấp hành Đảng bộ xã, hoạt động của HĐND xã tiếp tục được đẩy mạnh, phất huy dân chủ và vai trò của người đại biểu HĐND xã trên các lĩnh vực và nhiệm vụ được phân công. Thường trực HĐND, UBND xã, các cấp, các ngành đã tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu phát triển Kinh tế - Xã hội – QPAN 6 tháng đầu năm đã đề ra. HĐND xã ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực cố gắng, sự chỉ đạo kịp thời có hiệu quả của UBND, sự phối hượp của UBMTTT xã, sự phấn đấu của các cấp, các ngành, các thôn xóm và toàn thể cử tri và nhân dân trong toàn xã đã đã khắc phục mọi khó khăn thách thức đặc biệt là do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid – 19 để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra. HĐND xã đề nghị các cấp, các ngành, các thôn xóm xây dựng chương trình công tác, các biện pháp thực hiện cụ thể hóa Nghị quyết của HĐND xã; phát động phong trào thi đua hành động cách mạng, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội – QPAN năm 2021.

Bà: Phạm Thị Hường – Thường vụ Đảng ủy – Chủ tịch UBMTTQ xã báo cáo công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của UBMTTQ xã.

Ông: Phạm Ngọc Chi – Thường vụ Huyện ủy – Phó chủ tịch Thường trực  UBND huyện phát biểu tại kỳ họp. 

Ông: Phạm Ngọc Chi – Thường vụ Huyện ủy – Phó chủ tịch Thường trực  UBND huyện đề nghị HĐND, UBND xã, UBMTTQ xã và các ban, ngành đoàn thể trong xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tốt các kỳ họp HĐND xã, đồng thời nêu cao tinh thần, trách nhiệm của người đại biểu của nhân dân. Tổ chức tốt các hoạt động giám sát, trong đó chất vấn tại kỳ họp là hình thức giám sát trực tiếp nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND xã. Cần đổi mới việc tiếp xúc cử tri và tổ chức các hoạt động hiệu quả thiết thực hơn.

Ông: Phạm Ngọc Chi – Thường vụ Huyện ủy – Phó chủ tịch Thường trực  UBND huyện cũng đã đề nghị các đại biểu và cử tri toàn xã hưởng ứng và đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo, thực hiện tốt các giải pháp, chỉ đạo điều hành của cấp ủy Đảng, Chính quyền đồng sức, đồng lòng, quyết tâm cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh Covid – 19 và thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ chính trị, Kinh tế - Xã hội An ninh – Quốc phòng đã đề ra.

Ông: Nguyễn Đình Kiên – Đảng ủy viên – Công chức KT-NS xã được UBND xã phân công trình các tờ trình tại Kỳ họp.

- Tờ trình đề nghị phê chuẩn tổng quyết toán thu chi ngân sách xã năm 2020;

- Báo cáo kết quả thu chi tài chính ngân sách xã 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ thu chi ngân sách xã 6 tháng cuối năm 2021.

- Trình tờ trình hỗ trợ kinh phí xây dựng khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021.

Tại Kỳ họp UBND xã cũng đã Trình tờ trình xin xây dựng bổ sung cơ sở vật chất cho trường Trung học cơ sở xã Trung Thành.

Thường trực HĐND xã trình tại kỳ họp:

- Tờ trình Chương trình giám sát 6 tháng cuối năm 2021 và năm 2022.

- Tờ trình Quý chế hoạt động của HĐND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 và nội quy kỳ họp

- Báo cáo ý kiến, kiến nghị của cử tri từ kỳ họp thứ 15 HĐND xã khóa XX nhiệm kỳ 2016 – 2021 đến trước kỳ họp thứ 2 HĐND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Các nội dung trong các tờ trình tại kỳ họp được thường trực HĐND, các Ban HĐND nghiên cứu, thảo luận một cách chặt chẽ, đúng theo quy định của Luật và đưa ra thảo luận tại kỳ họp thức hai được các đại biểu HĐND xã đồng tình, nhất trí cao thông qua hình thức biểu quyết giơ tay.

Tổng số ý kiến, kiến nghị của cử tri từ kỳ họp thứ 15 HĐND xã khóa XX nhiệm kỳ 2016 – 2021 đến trước kỳ họp thứ 2 HĐND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 có 37 ý kiến, Trong đó: Hợp tác xã DVNN có 22 ý kiến, UBND xã có 15 ý kiến.

Hình ảnh một số tham luận tại kỳ họp.

Ông: Phạm Văn Tú – Chủ tịch HĐQT – HTX SXKDDV Nông nghiệp xã tham luậ tại kỳ họp.

Nội dung tham luận của ông Tú là kết quả tổ chức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nông nghiệp 6 tháng đầu năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.

Đối với lĩnh vực sản xuất nông nghiệp: Tổng diện tích gieo trồng vụ Xuân 798 mẫu. Trong đó diện tích cây mầu = 25 mẫu, diện cây Lúa = 773 mẫu.

- Năng xuất và giá trị của từng loại cây trồng  đạt:

+ Diện tích cây Lạc xuân = 25 mẫu, năng suất đạt 132 - 135 kg/sào.

+ Diện tích cây Lúa = 773 mẫu. Năng xuất lúa đạt 61,45 tạ/ha, so với vụ Xuân năm 2020 tăng 0,45 tạ/ha.

* Tổng sản lượng lương thực cả mầu quy đạt 2.645  tấn = 62 % kế hoạch cả năm 2021.

- Hội đồng quản trị HTX NN đã tập trung chỉ đạo làm tốt các khâu dịch vụ: Cung ứng vật tư và tiêu thụ sản phẩm được 37,5 tấn các loại. Trong đó: Giống = 1,2 tấn, Phân bón = 8,8 tấn, Các sản phẩm khác = 27,5 tấn.

* Về chăn nuôi: Qua kiểm kê toàn xã có 650 con gia súc; trong đó đàn lợn 435 con, đàn trâu bò 215 con. Tổng đàn gia cầm, thủy cầm 21.500 con. Tổ chức tiêm phòng cho đàn gia xúc đạt 60%, đàn Chó = 195 con đạt 96,8 %. Các mô hình trang trại, gia trại tiếp tục được duy trì.

* Về giao thông thuỷ lợi nội đồng,  phòng chống thiên tai:

Tổ chức tu sửa, nạo vét, đào đắp, làm thủy lợi đồng được 21.750 mét dài, khối lượng đào đắp  = 4.230 m3, giá trị đầu tư = 84,5 triệu đồng đạt 100% kế hoạch.

Thành lập Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN năm 2021, xây dựng phương án, giao chỉ tiêu về lực lượng xung kích hộ đê, nhân lực, phương tiện và các điều kiện phòng, chống bão, úng cho 13 thôn xóm.

Cũng tại kỳ họp ông:  Phạm Văn Tú – Chủ tịch HĐQT – HTX SXKDDV Nông nghiệp xã thay mặt cho HĐQT – HTX SXKDDV Nông nghiệp xã trả lời và làm rõ ý kiến, kiến nghị của cử tri về lĩnh vực Nông nghiệp.

Ông: Đỗ Quang Trung – Đảng ủy viên – Trưởng Công an xã tham luận tại kỳ họp.

Trong 6 tháng đầu năm 2021: Công An xã Trung Thành đã Thực hiện tốt công tác quản lý nhân hộ khẩu theo đúng Luật cư trú, đặc biệt là công tác quản lý tạm trú, tạm vắng. Tiếp tục thực hiện đề án 896 về công tác thu thập dữ liệu về dân cư, đồng thời làm thẻ căn cước có gắn chíp điện tử cho công dân.

Công an xã đã thụ lý 06 vụ việc. Trong đó có 04 vụ về hình sự, vi phạm hành chính khác 02 vụ. Hoàn thiện hồ sơ  đưa 01 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc theo Nghị định 221,giáo dục tại xã, phường theo Nghị định 111 là 2 đối tượng, quản lý 01 đối tượng nghiện ma túy đang cai nghiện tại gia đình và cộng đồng theo Nghị định 94 của Chính phủ.

Bảo đảm an ninh trật tự trong dịp Tết nguyên đán và cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Phối hợp với công chức địa chính trong việc giải tỏa, xử lý hành chính các vụ việc liên quan đến môi trường và đất đai. Tổ chức rà soát, kiểm tra người nước ngoài sang làm việc tại cụm công nghiệp tập trung xã phục vụ cho việc kiểm soát dịch Covid 19 trên địa bàn xã.

Ông : Vũ Văn Ngọc – Trưởng thôn Quế tham luận tại kỳ họp.

Năm 2020 Thôn Quế là thôn tiên phong đí đầu đăng ký về đích khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, UBND, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã, sự lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ, chính quyền thôn xóm và sự đồng tình ủng hộ cao về vật chất, góp tiền, góp ngày công lao động của 108 hộ gia đình trong thôn. Thôn Quế đã hoàn thành các tiêu chí xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu năm 2020 và được chủ tịch UBND huyện Vụ Bản công nhận là thôn Kiểu mẫu năm 2021.

Ông: Nguyễn Phú Long – Phó bí thư - Chủ tịch UBND xã tiếp thu, trả lời làm rõ những ý kiến của cử tri và đại biểu HĐND xã tại kỳ họp thứ hai.

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri  từ kỳ họp thứ 15 HĐND xã khóa XX nhiệm kỳ 2016 – 2021 đến trước kỳ họp thứ 2 HĐND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã được ông Nguyễn Phú Long – Phó bí thư - Chủ tịch UBND xã tiếp thu, trả lời làm rõ tại kỳ họp.

Thư ký kỳ họp thông qua các Nghị quyết tại kỳ họp

Sau ½ ngày làm việc với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm cao trước nhân dân và những đóng góp tích cực bằng trí tuệ của các vị đại biểu HĐND. Kỳ họp thứ 2, HĐND xã Trung Thành khoá XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thành công tốt đẹp./.  

T/h: Ngọc Hải (Ban VHTT – TT xã Trung Thành)

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Cơ quan chủ quản: UBND XÃ TRUNG THÀNH
Địa chỉ : UBND Xã Trung Thành - huyện Vụ Bản - tỉnh Nam Định
Email: xatrungthanh.vbn@namdinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang