image banner
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Sáng ngày 24/12/2022 HĐND xã Trung Thành khóa XXI trang trọng tổ chức kỳ họp thứ Sáu, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Lượt xem: 137

Về dự Kỳ họp có các đại biểu:

Đại biểu ở huyện có: Ông: Lại Hồng Quý – Thường vụ huyện ủy – Phó chủ tịch HĐND huyện; Bà: Nguyễn Thị Hồng Minh – Cán bộ chuyên trách UBMTTQ huyện; Ông: Nguyễn Văn Quỳnh, bà Lê Thị Hà – Đại biểu HĐND huyện, ứng cử tại đơn vị bầu cử số 4, đơn vị xã Trung Thành và Hợp Hưng.

Đại biểu ở xã có:

Ông: Bùi Văn Kiên – HUV – Bí thư Đảng bộ xã;

Ông: Trần Văn Quân - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã – Chủ tịch HĐND xã;

Ông: Nguyễn Phú Long – Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã

Cùng các đồng chí trong BCH Đảng bộ, các đồng chí cán bộ, công chức, các vị đại biểu khách mời. Các Ông bà là Bí thư, Trưởng thôn, và các ông bà là đại biểu HĐND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Toàn cảnh kỳ họp

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai

Ông: Trần Văn Quân - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã – Chủ tịch HĐND xã khai mạc kỳ họp.

anh tin bai

Tại bài phát biểu khai mạc kỳ họp thứ Sáu Ông: Trần Văn Quân - Phó bí thư thường trực Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã Thay mặt Chủ tọa kỳ họp đề nghị kỳ họp tiến hành thảo luận, cho ý kiến, xem xét và quyết định các nội dung quan trọng đó là:

 Một là: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2022, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Hai là: Xem xét các báo cáo, Thường trực HĐND xã; báo cáo của các Ban HĐND xã; các báo cáo, tờ trình của UBND xã; báo cáo của Ủy ban MTTQ xã và một số báo cáo khác theo quy định. 

Ba là: Tiến hành  thảo luận và chất vấn tại kỳ họp, đồng thời xem xét kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri và ý kiến kiến nghị của đại biểu Hội đồng nhân dân xã từ kỳ họp thứ Năm đến nay; đồng thời xem xét các ý kiến của cử tri và các đại biểu  trước kỳ họp thứ Sáu HĐND xã.

Bốn là: HĐND xã, xem xét thảo luận thống nhất thông qua các dự thảo nghị quyết thuộc thẩm quyền như: Nghị quyết thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội năm 2023; Nghị quyết về Dự toán và phân bổ ngân sách xã năm 2023;  Nghị quyết về Điều chỉnh danh mục các dự án đầu tư công trung hạn, dự kiến điều tiết nguồn đấu giá quyền sử dụng đất và phân bổ nguồn vốn đầu tư công cho các dự án trên địa bàn xã Trung Thành giai đoạn 2022 – 2025; Nghị quyết về việc chấp thuận dự kiến nguồn thu điều tiết từ đấu giá quyền sử dụng đất và dự kiến phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2023; Nghị quyết về việc xin phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023; Nghị quyết về chuyên đề về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 của Hội đồng nhân dân xã. Đề nghị các vị đại biểu HĐND xã cùng các vị khách mời tập trung nghiên cứu, đánh giá những kết quả đã đạt được trong năm 2022 và thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, tồn tại, yếu kém; xác định nguyên nhân khách quan, chủ quan, đề ra mục tiêu, các chỉ tiêu và các giải pháp hữu hiệu tập trung quyết liệt thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trong năm 2023.

anh tin bai

Ông: Vũ Văn Toản – Thường vụ Đảng ủy – Phó chủ tịch UBND xã. Thay mặt UBND xã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng được UBND xã và các ban, ngành chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc theo Nghị quyết của Đảng bộ, Nghị quyết của HĐND xã đề ra trong năm 2022. 

Thực hiện kịp thời, đầy đủ chế độ, chính sách của nhà nước đối với các đối tượng chính sách, đối tượng xã hội.

Sản xuất nông nghiệp, kinh doanh dịch vụ tiếp tục được giữ vững và phát triển. Hoạt động của hội đồng quản trị HTX NN, Ban Nông nghiệp xã được tăng cường, kinh tế hộ tiếp tục được phát triển.

Các hoạt động văn hóa, y tế, giáo dục tiếp tục có bước chuyển biến. Công tác phòng chống dịch, công tác vệ sinh môi trường được chỉ đạo kiên quyết, triệt để. Quyền làm chủ của nhân dân được phát huy, thực hiện tốt Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở.

Các phong trào thi đua trong nhân dân tiếp tục được đẩy mạnh góp phần thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ phát triển KT-XH, giữ gìn ANCT-TTATXH ở địa phương.

Trong báo cáo UBND xã cũng đã chỉ ra được một số tồn tại và nguyên nhân:

Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng còn chậm, chấp hành lịch thời vụ và cơ cấu cây trồng ở một số thôn đội chưa theo kế hoạch, chưa thực hiện việc kiên cố hóa kênh mương.

Số vụ trộm cắp tài sản,tình hình cờ bạc, số đề ở thôn xóm có giảm song vẫn còn xảy ra. 

Công tác cải cách thủ tục hành chính : Chưa bảo đảm được nội dung, yêu cầu , thời gian theo hướng dẫn chấm điểm CCHC, việc số hóa hồ sơ, thanh toán trực tuyến chưa bảo đảm chỉ tiêu.

Chưa đẩy nhanh tiến độ giải quyết thanh quyết toán các công trình xây dựng cơ bản do nhà thầu chậm hoàn thiện hồ sơ. Hồ sơ cụm công nghiệp còn thiếu, vướng mắc nhiều, công tác phối hợp với các phòng ban chuyên môn của huyện còn chậm trong việc sử lý CCN 

Thực hiện ngày VSMT hàng tháng ở một số cơ sở vẫn chưa triệt để, việc thực hiện đề án thu gom phân loại sử lý rác thải ở 1 số thôn xóm đạt hiệu quả chưa cao.

          *Các chỉ tiêu phấn đấu năm 2023.

           I. Chỉ tiêu về Kinh tế

 1. Tốc độ tăng trưởng (Giá trị sản xuất): 11-12%.

 * Cơ cấu giá trị  sản xuất:

- Nông nghiệp – Thủy sản: từ 13-15%,

- Tiểu thủ Công nghiệp - Thương mại, Dịch vụ: từ 85-87%;

          2. Tổng diện tích gieo trồng đạt từ 595 - 600 ha.

 3. Tổng sản lượng lương thực cả mầu quy đạt 4.150 - 4.200 tấn.

 4. Bình quân 1 ha canh tác đạt giá trị từ 105 - 106 triệu đồng.

          5. Cấp giấy CNQSD đất Nông nghiệp sau DĐĐT từ 07 – 10 giấy.

(1.298/1.384 hộ = 86 hộ chưa cấp)

          6. Dự kiến thu ngân sách trên địa bàn = 10 tỷ 587 triệu 700 nghìn đồng (Trong đó các khoản thu ngân sách hưởng 100% = 425 triệu, thu phân chia theo tỷ lệ điều tiết = 7 tỷ 732 triệu đồng, thu cân đối ngân sách = 2 tỷ 430 triệu 700 nghìn đồng)

         II. Chỉ tiêu về xã hội

          1. Học sinh có mặt đầu năm học: 1.203 học sinh

2. Giảm tỷ lệ hộ nghèo.

3. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế: 95,5 %

4. Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề: 80%

 5. Thu nhập bình quân đầu người/năm: từ 72 - 73 triệu đồng.

III. Chỉ tiêu về môi trường

 1. Tỷ lệ chất thải nguy hại được thu gom xử lý đạt 100%

 2. Tỷ lệ hộ dân đăng ký và thực hiện phân loại, xử lý rác tại hộ gia đình đạt 100%

IV. Chỉ tiêu xây dựng Nông thôn mới.

 1. Hoàn thiện các tiêu chí xây dựng xã NTM nâng cao theo bộ tiêu chí Quốc gia giai đoạn 2021- 2025.

 2. Từ 1 đến 2 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu

anh tin bai

Ông: Nguyễn Phú Đông – Đảng ủy viên – Phó chủ tịch HĐND xã thay mặt HĐND xã báo cáo kết quả hoạt động của HĐND xã năm 2022; phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Trong năm 2022 dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của huyện ủy, HĐND, UBND huyện sự lãnh đạo trực tiếp của Ban chấp hành Đảng bộ xã, hoạt động của HĐND xã tiếp tục được đẩy mạnh, phất huy dân chủ và vai trò của người đại biểu HĐND xã trên các lĩnh vực và nhiệm vụ được phân công. Thường trực HĐND, UBND xã, các cấp, các ngành đã tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu phát triển Kinh tế - Xã hội – QPAN năm 2022 đã đề ra. HĐND xã ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực cố gắng, sự chỉ đạo kịp thời có hiệu quả của UBND, sự phối hượp của UBMTTT xã, sự phấn đấu của các cấp, các ngành, các thôn xóm và toàn thể cử tri và nhân dân trong toàn xã đã đã khắc phục mọi khó khăn thách thức đặc biệt là ảnh hưởng bởi đại dịch Covid – 19 để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra. HĐND xã đề nghị các cấp, các ngành, các thôn xóm xây dựng chương trình công tác, các biện pháp thực hiện cụ thể hóa Nghị quyết của HĐND xã; phát động phong trào thi đua hành động cách mạng, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội – QPAN năm 2023.

*Nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023

1. Chù trì phối hợp với UBND xã, UBMTTQ xã, các ngành có liên quan chuẩn bị các điều kiện tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 của HĐND xã, tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng các kỳ họp, nhất là các ý kiến thảo luận tại kỳ họp; duy trì việc chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu HĐND tại kỳ họp.

2. Tổ chức tuyên truyền kịp thời các Nghị quyết của HĐND xã tới cử tri và nhân dân, đồng thời phối hợp với các cấp, các ngành, các cơ sở thôn xóm triển khai, vận động cử tri và nhân dân thực hiện Nghị quyết có hiệu quả.

3. Duy trì nề nếp thường trực tiếp công dân, sinh hoạt các ban HĐND và chất lượng hoạt động của từng đại biểu HĐND. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND đảm bảo dân chủ, đúng luật.

4. Thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát theo quy định của pháp luật, xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai giám sát chuyên đề và giám sát thường xuyên theo Nghị quyết của HĐND xã và chương trình giám sát đề ra.

anh tin bai

Bà: Phạm Thị Hường – Thường vụ Đảng ủy – Chủ tịch UBMTTQ xã báo cáo kết quả công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2022, nhiệm vụ năm 2023 của UBMTTQ xã.

anh tin bai

Ông: Nguyễn Đình Kiên – Đảng ủy viên – Công chức KT-NS xã được UBND xã phân công Báo cáo tình hình thu chi tài chính ngân sách xã năm 2022; phương án phân bổ ngân sách xã năm 2023.

anh tin bai

Ông Vũ Văn Cường – Công chức địa chính môi trường trình tờ trình về việc xin phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 tại kỳ họp.

Hình ảnh một số tham luận tại kỳ họp.

anh tin bai

Ông: Phạm Văn Tú – Chủ tịch HĐQT – HTX SXKDDV Nông nghiệp xã tham luận tại kỳ họp.

anh tin bai

Ông: Đỗ Quang Trung – Đảng ủy viên – Trưởng Công an xã tham luận tại kỳ họp.

anh tin bai

Ông: Nguyễn Phú Long – Phó bí thư - Chủ tịch UBND xã tiếp thu, trả lời làm rõ những ý kiến của cử tri và đại biểu HĐND xã tại kỳ họp thứ Sáu.

anh tin bai

Ông Trần Văn Toán - Thư ký kỳ họp thông qua các dự thảo nghị quyết tại kỳ họp

anh tin bai

Chủ tọa Kỳ họp lấy biểu quyết tại kỳ họp

anh tin bai

Ông: Trần Văn Quân - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã – Chủ tịch HĐND xã bế mạc kỳ họp. 

Sau ½ ngày làm việc với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm cao trước nhân dân và những đóng góp tích cực bằng trí tuệ của các vị đại biểu HĐND xã, các đại biểu khách mời. Kỳ họp thứ Sáu, HĐND xã Trung Thành khoá XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thành công tốt đẹp./. 

T/h: Ngọc Hải (Ban VHTT – TT xã Trung Thành)

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Cơ quan chủ quản: UBND XÃ TRUNG THÀNH
Địa chỉ : UBND Xã Trung Thành - huyện Vụ Bản - tỉnh Nam Định
Email: xatrungthanh.vbn@namdinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang