image banner
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Sáng ngày 27/6/2023, Hội đồng nhân dân xã Trung Thành trang trọng tổ chức kỳ họp thứ Tám HĐND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026.
Lượt xem: 245

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-HĐND, ngày 24/12/2022 của HĐND xã về việc tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2023.

Được sự nhất trí của thường trực HĐND huyện Vụ Bản và Đảng ủy xã Trung Thành, sau khi thống nhất với UBND xã và ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam xã Trung Thành.

Sáng ngày 27/6/2023, HĐND xã tổ chức kỳ họp thứ Tám HĐND xã Trung Thành khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Về dự và chỉ đạo kỳ họp có các đại biểu:

Đại biểu huyện có:

 Ông: Phạm Quốc Hưng- Thường vụ huyện ủy - Trưởng ban Tuyên giáo-Giám đốc Trung tâm chính trị huyện;

Ông: Nguyễn Văn Quỳnh đại biểu HĐND huyện ứng cử tại địa phương;

Bà Lê Thị Hà đại biểu HĐND huyện ứng cử tại địa phương.

anh tin bai

 

Đại biểu địa phương có:

Ông: Bùi Văn Kiên – Huyện ủy viên – Bí thư Đảng ủy xã;

Ông: Trần Văn Quân – Phó Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch HĐND xã;

Ông: Nguyễn Phú Long - PBT Đảng bộ - Chủ tịch UBND xã;

Bà: Phạm Thị Hường – UVBTV - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã,

Cùng các đồng chí trong  BCH Đảng bộ, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND xã, các đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021 – 2026. Các đồng chí trưởng các ban ngành đoàn thể, Cán bộ, công chức xã, Chủ tịch HĐQT HTXDVNN, các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận thôn xóm. Phóng viên Trung tâm văn hóa thông tin thể thao huyện, dài truyền thanh xã đã về dự và đưa tin kỳ họp.

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai

Ông Trần Văn Quân – Phó Bí thư Đảng bộ - Chủ tịch HĐND xã phát biểu khai mạc kỳ họp

( Trích bài phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ Tám): Tại bài phát biểu khai mạc Kỳ họp thư Tám Ông Trần Văn Quân – Phó Bí thư Đảng bộ - Chủ tịch HĐND xã đã HĐND xã sẽ xem xét thảo luận, quyết nghị một số vấn đề quan trọng đó là:

Thứ nhất, HĐND xã sẽ bàn và quyết nghị thông qua phê chuẩn tổng quyết toán thu - chi ngân sách năm 2022; đánh giá việc thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2023; trên tinh thần tiếp tục rà soát lại nhiệm vụ chi thường xuyên, có các giải pháp tiết kiệm, dành nguồn lực cho đầu tư phát triển, tạo tiền đề cho sự phát triển của địa phương trong những năm tới, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh.

Thứ hai. Bàn, xem xét và Quyết định nội dung quan trọng như chấp thuận quyết định chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng nhà lớp học 3 tầng 12 phòng và một số hạng mục phụ trợ trường THCS xã Trung Thành.

Thứ ba, Hội đồng nhân dân xã thảo luận và quyết nghị thông qua Chương trình giám sát năm 2024, bảo đảm phát huy hiệu lực, hiệu quả của Hội đồng nhân dân xã trong việc thực hiện chức năng giám sát theo Luật định.

Hội đồng sẽ xem xét các báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế và Ban kinh tế- xã hội thông qua việc giám sát và thẩm định các báo cáo, các dự thảo Nghị quyết của các ngành trình tại kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân xã. Trên cơ sở đó đánh giá, đề xuất các giải pháp để nâng cao hơn nữa công tác quản lý nhà nước ở địa phương .

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả giám sát bằng hình thức chất vấn của Hội đồng nhân dân, trên cơ sở các phiếu chất vấn của đại biểu đã được thường trực Hội đồng nhân dân xã gửi cho các đại biểu trong quá trình chuẩn bị cho kỳ họp. Thường trực Hội đồng nhân dân xã đề nghị các đại biểu lựa chọn một số vấn đề đã và đang được cử tri, dư luận nhân dân quan tâm để chất vấn trực tiếp tại kỳ họp đối với các cơ quan, ban ngành chức năng theo Luật định.

Nội dung công việc Kỳ họp thứ 8 HĐND xã là khá lớn, trong đó nhiều nội dung quyết sách quan trọng để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội  năm 2023.

Để hoàn thành nội dung chương trình kỳ họp, Chủ tọa kỳ họp trân trọng đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân xã nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đại biểu HĐND, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, thẳng thắn thảo luận, để đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, xác đáng.

Bàn và quyết định những nội dung trọng tâm, thông qua Nghị quyết đảm bảo chất lượng, hiệu quả góp phần quyết định phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh. Đáp ứng lòng mong đợi của cử tri và nhân dân địa phương.

anh tin bai

Ông Bùi Duy Ngọc - Phó chủ tịch UBND xã. Thay mặt UBND xã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

(Tóm tắt Báo cáo): (Dưới sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Ban chấp hành Đảng bộ, Hội đồng nhân dân, sự phối hợp đồng bộ của các ban ngành đoàn thể và sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ đảng viên, của nhân dân và cử tri trong xã đã tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội 6 tháng đầu năm 2023, kết quả cụ thể như sau:

Tổng diện tích gieo, trồng vụ Xuân; 311,4 ha, đạt 98,7% KH, cụ thể:

Lúa Xuân, Diện tích 278,28 ha; Trong đó; gieo xạ 250 ha, chiếm 90% diện tích, năng suất bình quân đạt 60,05 tạ/ha giảm 1,55 tạ/ha so với vụ xuân năm 2022, tổng sản lượng thóc đạt 2.580 tấn, đạt 59,3 kế hoạch năm.

Cây mầu vụ Xuân: Diện tích 7,92 ha, đạt 50 %KH; trong đó cây Lạc 5,4 ha, rau mầu các loại 2,52 ha.

Tổ chức Tổng kết đánh giá công tác sản xuất vụ Mùa, vụ Đông năm 2022, triển khai kế hoạch sản xuất mùa vụ năm 2023.

Chỉ đạo các cơ sở triển khai các mô hình khuyến nông áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất trong vụ Xuân năm 2023.

Chăn nuôi, Thú y: Tổng đàn 400 con: trong đó đàn lợn 235 con, trâu bò 165 con (so với 6 tháng đầu năm 2022 giảm 225 con, do thức ăn chăn nuôi tăng cao). Tổng đàn gia cầm, thủy cầm 22.500 con. Tổ chức tiêm phòng vụ Xuân đồng thời tăng cường giám sát dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm.

Trình UBND huyện phê duyệt; Kế hoạch sử dụng đất năm 2023, kết quả đấu giá quyền sử dụng đất năm 2022 tại 02 vị trí Cồn Ẩn và Vườn Hề, đồng thời giao đất tại thực địa cho 09 hộ trúng đấu giá với số tiền 4.784.690.000 đồng. Hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cho 09 hộ. Phối hợp thẩm định phương án giá đất để đấu giá năm 2023. Rà soát bổ xung quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030.

Kiện toàn BCĐ, Ban quản lý xây dựng NTM của địa phương, đồng thời rà soát các tiêu chí chưa đảm bảo để tiếp tục hoàn thiện. Hoàn thành hồ sơ minh chứng, đề nghị chủ tịch UBND huyện công nhận thôn Nhì, thôn Phố Xuân đạt khu dân cư NTM kiểu mẫu(). Hướng dẫn các thôn còn lại, tiếp tục rà soát các tiêu chí và đăng ký về đích khu dân cư NTM kiểu mẫu năm 2023.

Tập trung đẩy mạnh công tác quản lý thị trường, quản lý các nguồn thu trên địa bàn. Tổng thu ngân sách xã trong 6 tháng đầu năm là 04 tỷ 850 triệu đồng đạt 45,8% dự toán cả năm, tổng chi là 03 tỷ 820 triệu đồng đạt 36,1% dự toán cả năm

Tích cực tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của địa phương, công tác phòng, chống dịch covid-19. Xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-HU của huyện ủy Vụ Bản, về bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa đất Thiên Bản (); xây dựng, bổ sung hương ước các thôn, xóm sau sáp nhập. Phối hợp với đoàn thanh niên thành lập đội bóng đá thanh niên tham gia thi đấu tại huyện, kết quả đạt giải Ba.

Công tác tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức, đã thực hiện 115 chương trình phát thanh, 02 lượt tuyên truyền trực quan, 30 tin, bài được đăng trên trang TTĐT của xã (). Nhìn chung, số lượng và chất lượng các tin bài đảm bảo tính chính xác, kịp thời và hiệu quả.

Công tác xây dựng chính quyền số, chuyển đổi số tiếp tục được quan tâm kịp thời, phù hợp với điều kiện của địa phương. Hệ thống điện tử tích hợp với cổng dịch vụ công trực tuyến được triển khai đồng bộ, liên thông, thống nhất. Cập nhật, đăng tải trên 30 văn bản chỉ đạo, điều hành của Đảng ủy, HĐND, UBND xã, các ngành lên trang thông tin điện tử của địa phương.

Tổ chức tốt việc chăm sóc sức khỏe, thăm khám ban đầu cho nhân dân; điều trị tại trạm cho 1.045 lượt người, tổng số tiền thuốc cấp 48.946.000 đồng.

Làm tốt công tác tiêm chủng mở rộng, tiêm vắc xin phòng chống Covid 19, tiêm phòng uốn ván cho thai phụ và chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân tâm thần (). Thực hiện tốt ngày vi chất dinh dưỡng và hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em. Tuyên truyền VSATTP phòng chống ngộ độc thực phẩm, phòng chống COVID19.....

Tăng cường công tác tuyên truyền về; các biện pháp phòng, tránh thai, giảm tỷ lệ người sinh con thứ Ba trở lên, đồng thời làm tốt công tác khám và điều trị bệnh phụ khoa.

Tổ chức, thăm gặp mặt tặng quà cho 12 thanh niên nhập ngũ năm 2023 đảm bảo đúng chỉ tiêu giao. Rà soát nguồn sẵn sàng nhập ngũ năm 2024, ra quân huấn luyện LLDQ giai đoạn 1/2023, tham gia kiểm tra bắn đạn thật cho 18 đ/c.

UBND xã đã ban hành 9 loại văn bản phục vụ cho công tác CCHC năm 2023, đã tiếp nhận 534 văn bản đến, ban hành 194 văn bản đi hoàn toàn trên hệ thống điện tử, tiếp nhận và giải quyết 408 hồ sơ thuộc lĩnh vực Tư pháp và Lao động TB&XH.

Tổ chức Tết Nguyên đán Quý Mão, chợ viềng xuân được đảm bảo vui tươi, phấn khởi, an toàn, tiết kiệm; hoàn thành chỉ tiêu giao quân. Chỉ đạo sản xuất vụ xuân đúng tiến độ; Sản xuất nông nghiệp, kinh doanh dịch vụ tiếp tục được giữ vững và phát triển. Hoạt động của hội đồng quản trị HTX NN, Ban Nông nghiệp xã được tăng cường, kinh tế hộ tiếp tục được phát triển.

Thực hiện kịp thời, đầy đủ chế độ, chính sách của nhà nước đối với các đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội.

Các hoạt động văn hóa, y tế, giáo dục tiếp tục có bước chuyển biến. Công tác phòng chống dịch, công tác vệ sinh môi trường được chỉ đạo kiên quyết. Quyền làm chủ của nhân dân được phát huy, thực hiện tốt Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở. Các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được đẩy mạnh góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Công tác cải cách thủ tục hành chính đã có những chuyển biến tích cực, triển khai thực hiện số hóa việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính. Việc giải quyết đơn thư, tiếp công dân được quan tâm và chỉ đạo kịp thời. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, an ninh nông thôn ổn định.

         Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế đó là:

Một số cơ sở thôn xóm việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương còn chậm, chưa cụ thể quyết liệt, chất lượng hiệu quả chưa cao như: Việc phân loại, thu gom, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình; công tác VSMT trên địa bàn thôn xóm, công tác xây dựng các tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu ........

Tình trạng vi phạm đất đai, vi phạm hành lang ATGT vẫn còn xảy ra. Việc thực hiện đề án tích tụ ruộng đất và đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chăn nuôi chưa thực sự có hiệu quả; việc sử dụng mô hình máy cấy còn nhiều bất cập trong công tác phối hợp tổ chức thực hiện.

Số vụ vi phạm pháp luật tuy có giảm, nhưng tình trạng lô đề, trộm cắp tài sản, đánh bả Chó, Mèo vẫn còn xảy ra.

Một số công trình xây dựng chưa hoàn thiện hồ sơ thủ tục để thanh quyết toán, việc khắc phục tồn tại của cụm công nghiệp còn chậm; chưa xây dựng được sản phẩm OCOP.

Việc thực hiện mô hình phân loại, sử lý rác thải tại nguồn được nhân dân ủng hộ tham gia song tỷ lệ sử lý tại gia đình vẫn còn thấp, lượng rác đưa ra bãi rác tập trung chưa giảm nhiều .

Nguyên nhân của những những hạn chế:

Những hạn chế nêu trên, một mặt do yếu tố khách quan, song nguyên nhân chủ quan là: Vai trò tham mưu, đề xuất của một số bộ phận chuyên môn với UBND xã chưa được thường xuyên, liên tục, kịp thời. Mặt khác vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của một số cơ sở chưa thực sự quyết liệt dẫn đến hiệu quả công việc chưa được cao).

anh tin bai

Ông Nguyễn Phú Đông - ĐUV- Phó Chủ tịch HĐND xã. Thay mặt HĐND xã báo cáo kết quả hoạt động của HĐND xã 6 thánh  đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

anh tin bai

Bà: Phạm Thị Hường – UVBTV Đảng ủy - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã báo cáo kết quả công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của UBMTTQ xã.

anh tin bai

Ông: Phạm Quốc Hưng- Thường vụ huyện ủy - Trưởng ban Tuyên giáo - Giám đốc Trung tâm chính trị huyện thay mặt cho các đồng chí Lãnh đạo HU - HĐND - UBND huyện phát biểu ý kiến chỉ đạo và giao nhiệm vụ tại Kỳ họp.

anh tin bai

 Ông: Vũ Văn Toản UVBTV – Phó Chủ tịch UBND xã lên báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp cuối năm 2022( Kỳ họp thứ sáu) HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026.

anh tin bai

Ông: Nguyễn Đình Kiên - Công chức KT- NS xã được UBND xã phân công trình các tờ trình tại kỳ họp:

Tờ trình đề nghị phê chuẩn tổng quyết toán thu chi ngân sách xã năm 2022; kết quả thu chi tài chính ngân sách xã 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ thu chi ngân sách xã 6 tháng cuối năm 2023.

Tờ trình về việc Quyết định chủ chương đầu tư dự án: Xây dựng nhà lớp học 3 tầng 12 phòng học và một số hạng mục phụ trợ trường THCS xã Trung Thành huyện Vụ Bản tỉnh Nam Định.

Hình ảnh một số tham luận Tại Kỳ họp

anh tin bai

Ông Đỗ Quang Trung  - Đảng ủy viên – Trưởng Công an xã tham luận tại kỳ họp

anh tin bai

Bà Vũ Thị Hảo - Đại biểu HĐND xã - Bí thư chi bộ thôn Bái Phạm tham luận về công tác xử lý, phân loại rác thải hữu cơ tại hộ gia đình

anh tin bai

Ông Vũ Văn Ngọc - Đại biểu HĐND xã - Bí thư chi bộ thôn Chùa Quế Nội lên tham luận về tình hình phát triển kinh tế đời sống văn hóa tại thôn

anh tin bai

Ông Phạm Văn Tú Chủ tịch HĐQT-HTX sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp xã tham luận tại kỳ họp

anh tin bai

Ông: Nguyễn Phú Long – Phó bí thư Đảng Bộ – Chủ tịch UBND xã tiếp thu, trả lời và làm rõ những ý kiến của cử tri và đại biểu HĐND xã tại kỳ họp thứ Tám.

anh tin bai

Ông: Trần Văn Toán – Thư ký kỳ họp trình dự thảo Nghị quyết

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai

Ông Trần Văn Quân - Phó Bí thư đảng bộ - Chủ tịch HĐND xã lên Phát biểu bế mạc kỳ họp

Sau ½ ngày làm việc với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm cao trước nhân dân và những đóng góp tích cực bằng trí tuệ của các vị đại biểu HĐND. Kỳ họp thứ 8, HĐND xã Trung Thành khoá 21 đã thành công tốt đẹp.

T/h: Ngọc Hải (Ban VHTT – TT xã Trung Thành) 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Cơ quan chủ quản: UBND XÃ TRUNG THÀNH
Địa chỉ : UBND Xã Trung Thành - huyện Vụ Bản - tỉnh Nam Định
Email: xatrungthanh.vbn@namdinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang