image banner
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 33
  • Trong tuần: 748
  • Tất cả: 40386
Sáng ngày 09/10/2021 HĐND xã Trung Thành khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 trang trọng tổ chức kỳ họp chuyên đề (Kỳ họp thứ 3).
Lượt xem: 78

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điêuì của Luật tổ chức Chính Phủ và Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2019.

Căn cứ Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 19/8/2021 của UBND tỉnh Nam Định về việc thực hiện sắp xếp, sáp nhập thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Nam Định, giai đoạn 2021 – 2022.

Căn cứ Thông báo số 110-TB/HU ngày 27/8/2021 của Ban thường vụ huyện ủy, Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 27/8/2021 của UBND huyện Vụ Bản về việc sắp xếp, sáp nhập thôn xóm, tổ dân phố trên địa bàn huyện Vụ Bản, giai đoạn 2021-2022.

Căn cứ Nghị quyết số: 36-NQ-ĐU ngày 01/9/2021 của Đảng ủy xã Trung Thành; Kế hoach số: 186/KH-UBND ngày 06/9/2021 của UBND xã Trung Thành về việc sắp xếp, sáp nhập thôn xóm trên địa bàn xã Trung Thành, giai đoạn 2021-2022.

Sáng ngày 09/10/2021 HĐND xã Trung Thành khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 – 2026  trang trọng tổ chức kỳ họp chuyên đề (Kỳ họp thứ 3).

Ông Nguyễn Phú Đông - ĐUV - Phó chủ tịch HĐND xã điều hành kỳ họp

Về dự và chỉ đạo kỳ họp có các các đại biểu:

Đại biểu huyện có: Đồng chí Phạm Quốc Hưng – Thường vụ huyện ủy – Trưởng Ban tổ chức – Nội vụ huyện.

Ông: Nguyễn Văn Quỳnh – Đại biểu HĐND huyện ứng cử tại đơn vị bầu cử Trung Thành – Hợp Hưng.

Bà: Lê Thị Hà - Đại biểu HĐND huyện ứng cử tại đơn vị bầu cử Trung Thành – Hợp Hưng

Đại biểu địa phương có các đồng chí: Đồng chí Bùi Văn Kiên – HUV – Bí thư Đảng ủy xã; Đồng chí Trần Văn Quân – Phó bí thư thường trực ĐU – Chủ tịch HĐND xã; đồng chí Nguyễn Phú Long – Phó Bí thư – Chủ tịch UBND xã cùng các đồng chí trong Ban chấp hành đảng ủy, Thường trực HĐND – UBND xã, các đại biểu HĐND xã, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Các đồng chí trong ban chỉ đạo đề án sắp xếp, sáp nhập thôn, xóm, chủ tịch HĐQT HTX KDDV NN và các đồng chí là Bí thư chi bộ, trưởng thôn xóm.

Toàn cảnh Kỳ họp

Chủ tọa Kỳ họp

Ông Trần Văn Quân – Phó bí thư thường trực ĐU – Chủ tịch HĐND xã Khai mạc kỳ họp.

Kỳ họp chuyên đề ( Kỳ họp thứ 3) HĐND xã Trung Thành khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 có nhiệm vụ quan trọng đó là: UBND xã trình trước hội đồng đề án sắp xếp, sáp nhập thôn xóm trên địa bàn xã Trung Thành, giai đoạn 2021-2022. Tập chung thảo luận tại kỳ họp đảm bảo tính dân chủ, đảm bảo quy trình các bước triển khai đề án theo quy định của pháp luật. Đề ra những Nghị Quyết để HĐND xã phê chuẩn triển khai thực hiện có hiệu quả. Tinh gọn đội ngũ cán bộ hoạt động không trách tại cơ sở theo quy định của Nhà nước.

Ông Vũ Văn Toản – TVĐU – Phó chủ tịch UBND xã trình tờ tình Đề án sắp xếp, sáp nhập thôn xóm trên địa bàn xã Trung Thành, giai đoạn 2021-2022.

Hiện nay trên địa bàn xã Trung Thành có 13 thôn, xóm trong đó có 09 thôn, xóm thuộc diện bắt buộc phải sáp nhập; 03 thôn xóm thuộc diện khuyến khích sáp nhập, và 01 thôn xóm đủ điều kiện không phải thực hiện sáp nhập đó là thôn Nhì. Qua các bước triển khai, lấy ý kiến của nhân dân cơ bản 12 thôn xóm trên địa bàn xã cơ đồng tình, ủng hộ việc sáp nhập. Do vậy 13 thôn xóm sau khi triển khai đề án sắp xếp, sáp nhập chỉ còn 06 thôn xóm. Trong quá trình triển khai thực hiện xã Trung Thành căn cứ vào các văn bản chỉ đạo của Trung ương , tỉnh, huyện đến nay hồ sơ cơ bản hoàn thiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Các thôn sáp nhập đó là: Thôn tư 1 với thôn Tư 2 lấy tên gọi mới là Thôn Tư; Thôn Xuân với thôn Phố tên gọi mới là Thôn Phố Xuân; Thông Chùa, Quế với thôn Nội thôn mới có tên gọi là: Thôn Chùa Quế Nội; Thôn Đông, Chinh với thôn Hòe thôn mới có tên gọi là: Thôn Chinh Đông Hòe; Thôn Bái với thôn Phạm tên gọi của thôn mới là Thôn Bái Phạm. Như vậy sau khi thực hiện xong đề án số lượng người dôi dư không chuyên trách là: 49 người ( Trong đó bao gồm người hoạt động không chuyên trách là 14 người; cán bộ hội, đoàn thể là 28 người; Công an viên 7 người). Tổng số kinh phí thực hiện chế độ trợ cấp cho 14 người hoạt động không chuyên trách dôi dư sau sáp nhập là: 81.354.000đ. Và sau khi được cấp có thẩm quyền quyết định thành lập thôn xóm mới sẽ tiến hành kiện toàn các tổ chức và thực hiện chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn xóm sau khi sáp nhập. Triển khai đến các nội dung liên quan đến cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội và các công trình công cộng..vv…

Bà Phạm Thị Hường – TVĐU – Chủ tịch UBMTTQ xã tham luận về công tác giám sát quy trình thực hiện đề án sắp xếp, sáp nhập thôn xóm.

Ông Bùi Minh Tuân – Trưởng thôn xóm Phố tham luận về công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân trong việc thực hiện đề án sắp xếp, sáp nhập thôn xóm tại cơ sở.

Ông Vũ Văn Cường Thư ký kỳ họp trình dự thảo 02 nghi Quyết về đề án sắp xếp, sáp nhập thôn xóm trên địa bàn xã Trung Thành, giai đoạn 2021 – 2022.

Ông Nguyễn Đình Kiên – Công chức KT – NS xã Trình tờ trình xác nhận việc sử dụng nguồn tiết kiệm chi năm 2021 bổ sung vào dự phòng ngân sách phục vụ công tác phòng chống dịch Covid – 19.

      Ông Trần Văn Quân – Phó bí thư thường trực ĐU – Chủ tịch HĐND xã Bế mạc kỳ họp.

    Sau ½ ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, Kỳ họp chuyên đề (Kỳ họp thứ 3) HĐND xã Trung Thành khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã bàn, thảo luận và quyết định các nội dung quan trọng liên quan đến đề án sắp xếp, sáp nhập thôn xóm, xác nhận về việc sử dụng kinh phí đã cắt giảm tiết kiệm chi thường xuyên năm 2021 bổ sung vào dự phòng ngân sách phục vụ công tác phòng chống dịch Covid – 19. Kỳ họp thứ 3 HĐND xã Trung Thành khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã thành công tốt đẹp.

T/h: Ngọc Hải (Công chức VHXH xã Trung Thành)

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Cơ quan chủ quản: UBND XÃ TRUNG THÀNH
Địa chỉ : UBND Xã Trung Thành - huyện Vụ Bản - tỉnh Nam Định
Email: xatrungthanh.vbn@namdinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang