image banner
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 77
  • Trong tuần: 792
  • Tất cả: 40430
Sáng ngày 24/12/2021 HĐND xã Trung Thành khóa XXI tổ chức kỳ họp thứ Tư, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Lượt xem: 51

Về dự Kỳ họp có các đại biểu:

Đại biểu ở huyện có: Ông: Lại Hồng Quý – Thường vụ huyện ủy – Phó chủ tịch HĐND huyện; Ông: Đặng Văn Nghiêm – Thường vụ Huyện ủy – Trưởng ban tuyên giáo – Giám đốc TTBDCT huyện Vụ Bản, Ông: Trần Minh Hạnh – Cán bộ chuyên trách UBMTTQ huyện; Ông: Nguyễn Văn Quỳnh, bà Lê Thị Hà – Đại biểu HĐND huyện, ứng cử tại đơn vị bầu cử số 4, đơn vị xã Trung Thành và Hợp Hưng.

Toàn cảnh đại biểu về dự kỳ họp

 

Đại biểu ở xã có:

Ông: Bùi Văn Kiên – HUV – Bí thư Đảng bộ xã;

Ông: Trần Văn Quân - Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã – Chủ tịch HĐND xã;

Ông: Nguyễn Phú Long – Phó bí thư - Chủ tịch UBND xã

Cùng các đồng chí trong BCH Đảng bộ, các đồng chí cán bộ, công chức, các vị đại biểu khách mời. Các Ông bà là Bí thư, Trưởng thôn, và các ông bà là đại biểu HĐND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ông: Trần Văn Quân - Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã – Chủ tịch HĐND xã khai mạc kỳ họp.

Tại bài phát biểu khai mạc kỳ họp thứ Tư Ông: Trần Văn Quân - Phó bí thư thường trực Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã Thay mặt Chủ tọa kỳ họp đề nghị các vị đại biểu HĐND xã cùng các vị khách mời tập trung nghiên cứu, đánh giá những kết quả đã đạt được trong năm 2021 và thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, tồn tại, yếu kém; xác định nguyên nhân khách quan, chủ quan, đề ra mục tiêu, các chỉ tiêu và các giải pháp hữu hiệu tập trung quyết liệt thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trong năm 2022.

Ông: Vũ Văn Toản – Thường vụ Đảng ủy – Phó chủ tịch UBND xã. Thay mặt UBND xã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng được UBND xã và các ban, ngành chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc theo Nghị quyết của Đảng bộ, Nghị quyết của HĐND xã đề ra trong năm 2021. 

Thực hiện kịp thời, đầy đủ chế độ, chính sách của nhà nước đối với các đối tượng chính sách, đối tượng xã hội.

Sản xuất nông nghiệp, kinh doanh dịch vụ tiếp tục được giữ vững và phát triển. Hoạt động của hội đồng quản trị HTX NN, Ban Nông nghiệp xã được tăng cường, kinh tế hộ tiếp tục được phát triển.

Các hoạt động văn hóa, y tế, giáo dục tiếp tục có bước chuyển biến. Công tác phòng chống dịch, công tác vệ sinh môi trường được chỉ đạo kiên quyết, triệt để. Quyền làm chủ của nhân dân được phát huy, thực hiện tốt Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở.

Các phong trào thi đua trong nhân dân tiếp tục được đẩy mạnh góp phần thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ phát triển KT-XH, giữ gìn ANCT-TTATXH ở địa phương.

Trong báo cáo UBND xã cũng đã chỉ ra được một số tồn tại và nguyên nhân:

Việc thực hiện đề án tích tụ ruộng đất và đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp còn chậm, vẫn còn tình trạng bỏ ruộng không canh tác.

Số vụ vi phạm pháp luật tuy có giảm nhưng tình trạng nghiện hút, cờ bạc, số đề vẫn còn diễn biến phức tạp.

Công tác đảm bảo vệ sinh môi trường còn hạn chế, vẫn còn tình trạng vất rác thải ra nơi công cộng, việc duy trì ngày vệ sinh hàng tháng ở một số cơ sở chưa thường xuyên.

Việc chấp hành nhiệm vụ công việc, giờ giấc làm việc, thời gian tổ chức hội họp ở một vài đồng chí cán bộ, công chức, cán bộ cơ sở vẫn chưa thực hiện nghiêm túc.

Ông: Nguyễn Phú Đông – Đảng ủy viên – Phó chủ tịch HĐND xã thay mặt HĐND xã báo cáo kết quả hoạt động của HĐND xã năm 2021; phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Trong năm 2021 dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của huyện ủy, HĐND, UBND huyện sự lãnh đạo trực tiếp của Ban chấp hành Đảng bộ xã, hoạt động của HĐND xã tiếp tục được đẩy mạnh, phất huy dân chủ và vai trò của người đại biểu HĐND xã trên các lĩnh vực và nhiệm vụ được phân công. Thường trực HĐND, UBND xã, các cấp, các ngành đã tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu phát triển Kinh tế - Xã hội – QPAN năm 2021 đã đề ra. HĐND xã ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực cố gắng, sự chỉ đạo kịp thời có hiệu quả của UBND, sự phối hượp của UBMTTT xã, sự phấn đấu của các cấp, các ngành, các thôn xóm và toàn thể cử tri và nhân dân trong toàn xã đã đã khắc phục mọi khó khăn thách thức đặc biệt là ảnh hưởng bởi đại dịch Covid – 19 để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra. HĐND xã đề nghị các cấp, các ngành, các thôn xóm xây dựng chương trình công tác, các biện pháp thực hiện cụ thể hóa Nghị quyết của HĐND xã; phát động phong trào thi đua hành động cách mạng, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội – QPAN năm 2022.

Bà: Phạm Thị Hường – Thường vụ Đảng ủy – Chủ tịch UBMTTQ xã báo cáo kết quả công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2021, nhiệm vụ năm 2022 của UBMTTQ xã.

Ông: Lại Hồng Quý – Thường vụ Huyện ủy – Phó chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại kỳ họp.

(Trích bài phát biểu)

Ông: Lại Hồng Quý – Thường vụ Huyện ủy – Phó chủ tịch HĐND huyện Đề nghị HĐND, UBND xã, UBMTTQ xã và các ban, ngành đoàn thể trong xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tốt các kỳ họp HĐND xã, đồng thời nêu cao tinh thần, trách nhiệm của người đại biểu của nhân dân. Tổ chức tốt các hoạt động giám sát, trong đó chất vấn tại kỳ họp là hình thức giám sát trực tiếp nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND xã. Cần đổi mới việc tiếp xúc cử tri và tổ chức các hoạt động hiệu quả thiết thực hơn.

Ông: Lại Hồng Quý – Thường vụ Huyện ủy – Phó chủ tịch HĐND huyện cũng đã đề nghị các đại biểu và cử tri toàn xã hưởng ứng và đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo, thực hiện tốt các giải pháp, chỉ đạo điều hành của cấp ủy Đảng, Chính quyền đồng sức, đồng lòng, quyết tâm cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh Covid – 19 và thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ chính trị, Kinh tế - Xã hội An ninh – Quốc phòng đã đề ra.

Ông: Nguyễn Đình Kiên – Đảng ủy viên – Công chức KT-NS xã được UBND xã phân công Báo cáo tình hình thu chi tài chính ngân sách xã năm 2021; phương án phân bổ ngân sách xã năm 2022.

Bà Phạm Thị Nhung – Công chức địa chính môi trường trình các tờ trình tại kỳ họp.

Tờ trình về việc bổ sung quy hoạch chung xây dựng xã giai đoạn 2021 – 2030.

Tờ trình về việc xin phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022

Tờ trình về việc xin phê duyệt chủ chương đấu thầu quỹ đất công ích để canh tác sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã.

Hình ảnh một số tham luận tại kỳ họp.

Ông: Phạm Văn Tú – Chủ tịch HĐQT – HTX SXKDDV Nông nghiệp xã tham luận tại kỳ họp.

Ông: Đỗ Quang Trung – Đảng ủy viên – Trưởng Công an xã tham luận tại kỳ họp.

Ông: Nguyễn Phú Long – Phó bí thư - Chủ tịch UBND xã tiếp thu, trả lời làm rõ những ý kiến của cử tri và đại biểu HĐND xã tại kỳ họp thứ Tư.

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri  từ kỳ họp thứ 3 đến trước kỳ họp thứ 4 HĐND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã được ông Nguyễn Phú Long – Phó bí thư - Chủ tịch UBND xã tiếp thu, trả lời làm rõ tại kỳ họp.

Cũng tại kỳ họp hôm nay thực hiện thông báo số 154-TB/HU về việc giới thiệu nhân sự chức danh phó chủ tịch UBND xã Trung Thành, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Ông Nguyễn Phú Long – Phó bí thư - Chủ tịch UBND xã đxa trình kỳ họp tờ trình về việc giới thiệu nhân sự Ông Bùi Duy Ngọc – Đảng ủy viên – Công chức VPTK ứng cử chức danh phó Chủ tịch UBND xã Trung Thành, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Kỳ họp đã tiến hành bầu cử chức danh phó chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo đúng quy định của luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015 và luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2019 đảm bảo đúng luật.

Kết quả bầu cử Ông Bùi Duy Ngọc – Đảng ủy viên – Công chức VPTK đxa trúng cử chức danh phó chủ tịch UBND xã Trung Thành nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ông: Bùi Văn Kiên – HUV – Bí thư Đảng bộ xã tặng hoa chúc mừng Tân phó chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Bùi Duy Ngọc ra mắt hứa hẹn tại kỳ họp.

Sau ½ ngày làm việc với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm cao trước nhân dân và những đóng góp tích cực bằng trí tuệ của các vị đại biểu HĐND xã, các đại biểu khách mời. Kỳ họp thứ 4, HĐND xã Trung Thành khoá XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thành công tốt đẹp  

T/h: Ngọc Hải (Ban VHTT – TT xã Trung Thành)

 

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Cơ quan chủ quản: UBND XÃ TRUNG THÀNH
Địa chỉ : UBND Xã Trung Thành - huyện Vụ Bản - tỉnh Nam Định
Email: xatrungthanh.vbn@namdinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang